“วันชัย” เดินหน้าพัฒนาการศึกษา ดันโรงเรียนเทศบาล6เปิดหลักสูตรเตรียมนักเรียนเพื่อศึกษาต่อทางด้านแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมื่อวันที่13กันยายน2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า จากที่ทา…

Read More