อัญเชิญพระโพธิสัตว์กวนอิมจากวัดห้วยปลากั้ง มาประดิษฐาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1ศรีเกิด

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบหมายให้ นายณรงค…

Read More