ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาทพัฒนา12หมู่บ้าน OTOPเพื่อการท่องเที่ยว

จังหวัดเชียงราย ทุ่มงบกว่า 42 ล้านบาท พัฒนา 12 หมู่บ้านก้าวขึ้นเป็น “หมู่บ้าน OTOP เพื่อกา…

Read More