เชียงของเปิดตัวหมู่บ้านต้นแบบธนาคารน้ำใต้ดินแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

วันที่ 15 มีนาคม 2563 นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอา…

Read More