แปลกแต่จริง ! ไฟป่าน้อยสุดในภาคเหนือแต่ค่าฝุ่นหมอกควันมาก

วันที่ 11 มีนาคม 2563 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เรียกประชุมด่วน…

Read More