คัดกรองมะเร็งเต้านมถวายเป็นพระราชกุศล

มูลนิธิกาญจนบารมีเฉลิมพระเกียรติ ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเ…

Read More