เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัง…

Read More

หนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย

เมื่อวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย…

Read More