หนองคาย: แพทย์ตะลึงผ่านิ่วในถุงน้ำดีมากถึง 1,898 ก้อน

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย ผ่าตัดคนไข้ป่วยนิ่วถุงน้ำดี ตะลึง พบก้อนนิ่ว 1,898 …

Read More