ผู้ว่า “ประจญ” จัดสรงน้ำพระธาตุดอยตุงสืบสานประเพณีเดินขึ้นดอยตามรอยครูบาศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายอมร กิตติกวา…

Read More