ส่งเสริมการท่องเที่ยว….รถรางเทศบาลนครเชียงราย เสริมจุดท่องเที่ยวเชื่อมโยงประวัติศาสตร์เมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า  เชียงร…

Read More