สุ่มตรวจหาสารเมทเเอมเฟตามีนในกลุ่มผู้ขับขี่รถโดยสารประจำทาง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ศูนย…

Read More