เปิดฤดูการท่องเที่ยว “สีสันนครเชียงราย2020”

เมื่อวันที่ 10 ธันาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เปิดเผยว่า ทางเท…

Read More

เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “สีสันนครเชียงราย” 2020

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเช…

Read More