หลวงพ่อกัณหารับผ้าป่ามหากุศลสร้างเรือนพยาบาลโรงเรียนแม่ยาว

หลวงพ่อกัณหา ยังคงเมตตาออกรับผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนในการสร้างเรือนพยาบาลมอบให้โ…

Read More