นิติศาสตร์ มฟล.นำ นศ. ลงพื้นที่จริง เรียน ‘กฎหมายแม่น้ำระหว่างประเทศ’ พร้อมรับฟังข้อกังวลจากภาคประชาชน

สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดกิจกรรมนำนักศึกษา ลงพื้นที่ โฮงเฮียนฮั…

Read More