พัฒนาเมืองเก่าจุดแข็งล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวแบบใหม่

เมื่อวันที่10พฤษภาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวช รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เปิดโครงการพัฒ…

Read More