สุดยอดกาแฟโลก-แข่งชงชา …เชิญทุกท่านชิมชาและกาแฟที่เป็นสุดยอดกาแฟระดับโลก ที่เซ็นทรัลเชียงราย

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิ…

Read More