อุตสาหกรรมจับมือ มฟล. พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรเชิงนวัตกรรม

เมื่อวันที่12 มิถุนายน2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย เป็นประธา…

Read More