(คลิป)เก็บไกน้ำโขงขายสร้างรายได้แถมรสชาติอร่อย

  ชาวบ้านบ้านหาดไคร้  ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ลงเก็บไกหรือสาหร่ายแม่น…

Read More