พัฒนาสังคม..รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ชายแดนไทย-ลาว

เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม2561 นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิด…

Read More

แม่โขง เดลต้า จัดหนัก 99…บาทเท่านั้น…

แม่โขง เดลต้า จัดหนัก 99…บาทเท่านั้น… แม่โขงเดลต้า เชิญ ??? ??ล่องโขง สามเหลี่…

Read More