สสจ.เชียงรายพร้อมด้านความปลอดภัยทางการแพทย์”เจียงฮายเกมส์”

สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย จัดแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ เต็มกำลังเพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัย…

Read More