สรงน้ำพระธาตุวังซางสืบสานวันมาฆบูชาเดินขึ้นดอยทำบุญใหญ่

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา…

Read More