บวงสรวงพญามังรายผู้สร้างเชียงราย758ปี

วันที่ 25 มกราคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จง…

Read More

สักการะดวงวิญญาณองค์พ่อขุนมังรายจังหวัดเชียงรายอายุ757ปี

เทศบาลนครเชียงราย ประกอบพิธีตานหาพญามังราย สักการะดวงวิญญาณองค์พ่อขุนมังรายมหาราชผู้สรงสร้…

Read More