สอนทำหน้ากากป้องกันโควิด19จากแผ่นกรองกาแฟต้นทุนเพียง 2 บาท

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์สุรสิทธิ์ ปุสุรินทร์คำ หัวหน้าแผนกเทคโนโลยีศิลปกรรม วิทยา…

Read More