(คลิป)บรรยากาศสงกรานต์เทศบาลนครเชียงราย

เมื่อวันที่13เมษายน 2561 ที่บริเวณสวนตุงและโคมเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มีการ…

Read More