ชาวบ้านร้องขอสร้างอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์ แก้ปัญหาภัยแล้งได้วงกว้าง

4 อปท. หนุนสร้างอ่างเก็บน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งได้วงกว้าง และเพิ่มแหล่งน้ำใต้ดิน “รัตนา&…

Read More