(คลิป)รับฟังความเห็นชาวบ้านสร้างช้างคู่บารมีพญามังรายท่องเที่ยวแห่งใหม่ถนนล้านนา

  เมื่อวันที่20มีนาคม2561 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยหน่…

Read More