ฟ้าเชียงรายเริ่มใสขึ้น พ่อเมืองระดมฉีดน้ำทั่วจังหวัด เตรียมทำฝนเทียม

วันที่ 17 มีนาคม 2563  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผ…

Read More