มหาลัยแม่ฟ้าหลวงถอดบทเรียนถ้ำหลวงให้ศึกษาและถ่ายทอดเป็นแบบเรียน

เมื่อวันที่27สิงหาคม2561 รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นประธาน…

Read More