“สรรพรส”โชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปเกี่ยวกับสับปะรด

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียง…

Read More