(คลิป)ชาวเชียงรายร่วมสรงน้ำพญามังรายขอพรปี๋ใหม่เมือง

ที่อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่าประชาชนในจังหวัดเชียงราย …

Read More