‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานบัตรอวยพรประจำปี 62 แก่ปวงชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานบัตรอวยพร ประจำปีพุทธศักราช 2562 แก่ปวงชนชาวไทย โดยด้าน…

Read More