อบรมโค้ชยูโด มาตราฐานโอลิมปิก

สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดอบรมผู้ฝึกสอนยูโดระดับภูมิภ…

Read More