เทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลคว้ารางวัลพระปกเกล้าทองคำ

“นายกวันชัย” นำเทศบาลนครเชียงรายรับรางวัลพระปกเกล้าทองคำด้านท้องถิ่นที่เป็นเลิ…

Read More