ทน.ชร.ชิง การคัดเลือกประเภทโดดเด่น อปท.ขนาดใหญ่

เทศบาลนครเชียงราย ผ่านเข้ารอบสุดท้าย คัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการท…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษา

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดดอยพระบาทและวัดป่าก่อไทยใหญ่ วันที่ 23 กรก…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดศรีเกิด

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดศรีเกิด วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จ…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดพระแก้ว

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดพระแก้ว วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย จ…

Read More

ถวายเทียนพรรษา วัดพระสิงห์

เทศบาลนครเชียงรายถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนวัดพระสิงห์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายวันชัย …

Read More

บรรเทาความเดือนร้อนจากโรคไวรัสโควิด19

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร …

Read More

“นายกวันชัย” วางมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19

“นายกวันชัย” วางมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19 แบบเคาะประตูบ้านมอบเครื่องอุปโภ…

Read More

แจกหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด19

เทศบาลนครเชียงรายแจกหน้ากากอนามัยให้ผู้ที่ต้องการ และโรงพยาบาล พร้อมสอนการทำหน้ากากผ้า ส่ว…

Read More

ปรับปรุงหาดเชียงราย

หาดเชียงรายกำลังจะกลับมาสวยงามอีกครั้ง ชาวบ้านขอบคุณผู้บริหารงานเทศบาลนครเชียงราย ที่ประสา…

Read More

เทศบาลนครเชียงรายก้าวไปอีกขั้นเรื่องการศึกษากับประเทศเยอรมนี

วันที่ 3  มกราคม 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองน…

Read More