CRRU CHIANGRAI HALF MARATHON 2018

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่11มีนาคม2561 นายสมบูรณ์ ศิริเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และคณะผู้บริหารร่วมกันเปิดและปล่อยตัวนักวิ่งในกิจกรรม “CRRU CHIANGRAI HAFT MARATHON 2018”เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายในสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยไนักวิ่งร่วมวิ่งครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 3,650คน ซึ่งทำการปล่อยตัวนักวิ่งจากจุดสตาร์ทระยะฮาลฟ์ มาราธอน จำนวน 21 กิโลเมตร ระยะมินิมาราธอน จำนวน10 กิโลเมตร และระยะฟันรัน จำนวน 5 กิโลเมตร ซึ่งทั้งรวม 3 รุ่นไม่จำกัดอายุ เพศหรือวัย

ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมวิ่ง “CRRU CHIANGRAI HAFTMARATHON 2018” ครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์สำหรับประชาชนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียงได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์

ทำให้เยาวชนและประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพตนเองมากขึ้นและให้เยาวชน ประชาชนได้มีส่วนร่วมสร้างสุขภาพทีดีด้วยกันและเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 45 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อีกด้วย

//////////////////////////////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ