เชิดชูเกียรติ“หญิงเก่ง”เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่8มีนาคม 2561 เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติหญิงเก่ง”   เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2561  โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย   ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่สตรี   ผู้ที่ทำงานด้านสตรี ทำคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 70 ท่าน เพื่อส่งเสริมศักยภาพของพลังสตรี ในการสร้างครอบครัวสร้างสังคมให้น่าอยู่และสงบสุข ร่วมกันทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ณ หอประชุมโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จ.เชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ