ทำแนวกันไฟชายแดนไทย-เมียนมา

แชร์ข่าว

ทหารกองกำลังผาเมือง นำชาวบ้าน 2ประเทศ ทำแนวกันไฟพื้นที่ชายแดน ไทย-เมียนมา ป้องกันเกิดไฟป่าข้ามฝั่ง

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 พล.ต.วิชิต วงค์สังข์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาแนวกันไฟสองแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562 ที่ชายแดนไทย-เมียนมา สนามกีฬามิตรภาพไทย-เมียนมา ฐานปฏิบัติการดอยช้างมูบ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดย พ.อ.ชาตรี สงวนธรรม ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง นำทหารและร่วมกับตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมครบครัน รวมทั้งมี พ.ต.อ่องลินอู ผบ.กองพันเคลื่อนที่เร็วที่ 133 ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นเมียนมา-ไทย หรือทีบีซีฝ่ายเมียนมานำผู้แทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายเมียนมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากเช่นกัน 

โดยพิธีมีการถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกันและกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการการป้องกันไฟป่าโดยสถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุงฯ นิทรรศการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยวนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จาก ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง และโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช การมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า และการร่วมกันพัฒนากำจัดวัชพืชและทำความสะอาดถนนหมายเลข 1149 ซึ่งเป็นถนนเลียบชายแดนตั้งแต่หมู่บ้านจะลอ–ห้วยน้ำริน อ.แม่สาย รวมทั้งทำแนวกันไฟตลอดแนวชายแดน

สำหรับโครงการฯ มีขึ้นเนื่องจากช่วงเดือน พ.ย.-เม.ย.ซึ่งคาบเกี่ยวของทุกปีเป็นฤดูแล้งและมีประชาชนจากทั้งฝั่งไทยและเมียนมา เตรียมพื้นที่ทำการเกษตรด้วยการเผาวัสดุวัชพืชจึงทำให้หลายพื้นที่เกิดวิกฤตไฟป่าและหมอกควันฝุ่นละลองซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเสียหายในด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง จึงร่วมกับฝ่ายปกครอง อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) สำนักงานทางหลวงชนบทเชียงราย และส่วนราชการใน จ.เชียงราย ร่วมกันจัดทำโครงการฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2555 ปัจจุบันดำเนินการเป็นปีที่ 8 แล้ว

โดยปีนี้มีการแบ่งมอบโซนทำแนวกันไฟจำนวน 6 โซน ได้แก่โซนที่ 1 ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตั้งแต่ ช่องทางผาขาว อ.แม่ฟ้าหลวง–สนามกีฬาสัมพันธ์ดอยช้างมูบ อ.แม่สาย โซนที่ 2ระยะทาง 3 กิโลเมตร ตั้งแต่สนามกีฬาสัมพันธ์ดอยช้างมูบ-ทางเข้าหมู่บ้านผาฮี้ หมู่ 10 ต.โป่งงาม อ.แมสาย โซนที่ 3  ระยะทาง 1 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านผาฮี้ หมู่ 10–บ้านผาฮี้ หมู่ 11 โซนที่ 4 ระยะทาง 2 กิโลเมตร ตั้งแต่บ้านผาฮี้ หมู่ 11–ทางแยกเข้าศูนย์บำบัดผาหมี ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย โซนที่ 5 ระยะทาง 4 กิโลเมตร ตั้งแต่ศูนย์บำบัดผาหมี–จุดตรวจสกัดกั้นบ้านผาหมี และโซนที่ 6 ระยะทาง 5 กิโลเมตร ตั้งแต่จุดตรวจสกัดกั้นบ้านผาหมี–ทางแยกพระมหาเจดีย์ชนะศึก อ.แม่สาย

///


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ