ค้าออนไลน์โตขึ้นส่งเสริมผู้ค้าเชียงราย

แชร์ข่าว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการขายสิ้นค้าในเชียงราย เพิ่มช่องทางขายสินค้าออนไลน์มากขึ้น หลังพบการค้าขายในโลกออนไลน์มากขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าโอท๊อป

เมื่อวันที่ 29 มกราคม2562  น.ส.บรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “ครบเครื่องเรื่องการค้าออนไลน์ บาย เอ็นอีเอ ร่น 2” จัดโดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่หรือเอ็นอีเอ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางวนิดา ทิพย์ศักดิ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงราย และผู้ประกอบการเข้าร่วมประมาณ 300 คน ที่ห้องแกรนด์วิสต้า บอลรูม โรงแรมแกรนด์วิสต้า จ.เชียงราย กิจกรรมมีการจัดวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าตลาดออนไลน์ไปให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาประกอบด้วย นายธนพงศ์ วงศ์ชินศรี เจ้าของร้าน Penguin Eat Shabu เภสัชกรหญิงโสภา พิมพ์สิริพาณิชย์ ผู้เชี่ยวขาญการตลาดออนไลน์ LINE@Certified Trainer คนแรกของประเทศไทย รวมทั้งผู้บริหารจากบริษัทใหญ่ต่างๆ อีกมากมาย 

เนื้อหาเป้นการสร้างความรู้และแรงบันดาลใจเรื่องการค้าออนไลน์ การขึ้นแพลตฟอร์มเพื่อการขาย ช่องทางสินค้าไทยสู่ตลาดโลกด้วยการค้าออนไลน์กับอาลีบาบา การเพิ่มระบบการชำระเงินบนร้านค้าออนไลน์ ระบบขนส่งสินค้าออนไลน์กับไปรษณีย์ไทย เป็นต้น ทั้งนี้ก่อนการสัมมนามีการให้ข้อมูลว่าในปัจจุบันการค้ายุคใหม่มีสัดส่วนซื้อขายออนไลน์ผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ เช่น เฟสบุ๊ค อินสตาแกรมและอื่นๆ กว่า 40% การค้าผ่านอี-มาร์เก็ต เพลส อาลีบาบา ลาซาด้า ฯลฯ กว่า 35% และเป็นร้านค้าทันสมัยทั่วไปเหลือแค่ 25% ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากว่า 75% เป็นการค้าที่ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงและพัฒนาการค้าได้

น.ส.บรรจงจิตต์ ยอมรับว่า ปัจจุบันการค้าออนไลน์มีมูลค่ามากกว่า 3.3 ล้านล้านบาท และมีสัดส่วการค้ามากกว่าการค้าระบบเดิม ดังนั้นกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะเพื่อให้สามารถส่งออกสินค้าไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ และสอดคล้องกับกระทรวงพาณิชย์ ที่มีเป้าหมายในการผลักดันผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก ผู้ประกอบการท้องถิ่น เกษตรกรรุ่นใหม่ สามารถมีโอกาสส่งออกสินค้าได้เพิ่มขึ้น

สำหรับ จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าชายแดนอยู่แล้ว ทำให้มีโอกาสในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้ได้ โดยเฉพาะโครงการมุ่งเน้นสินค้าโอท็อป อาหาร การเกษตร สินค้าแปรรูป  ซึ่งพบว่าในพื้นที่เชียงรายมีความพร้อมอยู่แล้วหากว่ามีการพัฒนาด้านการตลาดออนไลน์อย่างเป็นระบบก็จะทำให้เพิ่มมูลค่าการค้าได้เป็นอย่างมาก

//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ