พิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช

แชร์ข่าว

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขอเชิญทุกท่าน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสักการะดวงพระวิญญาณพญามังรายมหาราช เนื่องในวาระคล้ายวันทรงสร้างเมืองเชียงรายปีที่  757ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562  ณ บริเวณวัดดอยงำเมือง

พิธีถวายเครื่องบวงสรวงสักการะพญามังรายมหาราช

เวลา  17.09  น.         

–  เคลื่อนขบวนแห่เครื่องสักการะพญามังรายมหาราช   จาก หน้าวัดมิ่งเมืองไปตามเส้นทางถนนไตรรัตน์ถึงแยกสรรพสามิต   เลี้ยวซ้ายเข้าถนนธนาลัยถึงแยกสุริวงค์เลี้ยวขวาเข้าถนนงำเมืองผ่านเทศบาลฯ  ตรงไปเชิงบันไดวัดงำเมือง

–  ขบวนแห่เคลื่อนถึงบริเวณหน้าสถูปพญามังราย

 เวลา  19.09 น.           

–  ตัวแทนชุมชน 64ชุมชน  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สำนักกองต่างๆ ถวายพานพุ่มดอกไม้สดธูปเทียน

 – นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  วางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช

 – นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวคำราชสดุดีแด่องค์พญามังรายมหาราช

– การแสดงสดุดีพญามังรายมหาราช                            

เวลา  19.29  น.         

– นายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ประธานพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย

พิธีทักษิณานุปทาน

  – พระสงฆ์วัดในเขตเทศบาลนครเชียงราย  จำนวน  10  รูป  สดับปกรณ์ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายและตัวแทนชุมชนร่วมวางผ้าไตรบังสุกุล  จำนวน  10 ชุด เพื่ออุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่ดวงพระวิญญาณของพญามังรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงราย

– พระสงฆ์อนุโมทนา  พระสงฆ์ประพรมน้ำพุทธมนต์

 – นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงรายถวายผ้าห่มสถูป

– นายกเทศมนตรีนครเชียงรายกล่าวขอบคุณประชาชนและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน

– ชมการแสดงของชุมชน


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ