อบรมอาสาชั่งตวงวัดทุกตลาดสดเชียงราย

แชร์ข่าว

กรมการค้าภายในจัดอบรม อาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อของ หากมีต้องใช้เครื่องชั่ง

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-7 เชียงราย กรมการค้าภายใน ได้จัดให้มีโครงกรการฝึกอบรมอาสาสมัครผู้ช่วยนายตรวจชั่งตวงวัดประจำตลาดสด (อส.ชว.-ตลาดสด) ขึ้น ที่ห้องประชุมโรงแรมอิมพิเรียล ริเวอร์ เฮ้าส์ รีสอร์ท จ.เชียงราย  โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมเป็นผู้เจ้าของ พนักงานและผู้ดูแลตลาดสดตามอำเภอต่างๆ ของ จ.เชียงราย จำนวน 26 ตลาด และเจ้าหน้าที่เทศบาลจำนวน 61 คนโดยมี นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน ซึ่งการอบรมนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการอบรมและแต่งต้งผู้เข้าร่วมให้เป็น (อส.ชว.-ตลาดสด) เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตรวจสอบเครื่องชั่งปริง การรายงานผลและรับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะมีขึ้นภายในตลาดสดต่างๆ ให้กับกรมการค้าภายใน รวมทั้งเพื่อกำกับดูแลการชั่งสินค้าที่ซื้อขายภายในตลาดให้ถูกต้องตามกฎหมายและยังสร้างเครือข่ายความรว่มมือแนวประชารัฐอีกด้วย

การจัดอบรมในครั้งนี้มีการจัดวิทยากรให้ความรู้ผู้ร่วมทั้งด้านวิชาการ การดูแลผู้บริโภคให้ซื้อขายโดยใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีความเที่ยงวตรงได้มาตรฐานและไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ รวมทั้งมีการให้ความรู้เรื่องการปิดป้ายราคาสินค้าให้ถูกต้อง การตรวจสอบเครื่องชั่งสปริงที่มีใช้กันอยู่ทั่วไป การรายงานผลงานและรับเรื่องกรณีมีการร้องเรียนภายในตลาดเพื่อประสานกับกรมการค้าภายในซึ่งพบว่าผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเพิ่มศักยภาพในการนำไปทำงานตามตลาดของตนเป็นลักษณะเครือข่ายของรัฐได้เป็นอย่างดีต่อไป.

นายฉัตรชัย กล่าวว่าตนคาดหวังว่าโครงการนี้และการอบรมเรื่องการติดป้ายแสดงราคารวมถึงโครงการแอพลิเคชั่นถุงเงินประชารัฐ จะสามารถทำให้การดูแลผู้ประกอบการและผู้บริโภคเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าด้วยเครื่องชั่งมีมาตรฐาน มีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเที่ยงตรงอยู่เสมอ และยังทำให้การจ่ายสินค้าและบริการโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์มีความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย โดย อส.ชว.-ตลาดสด ที่เข้าร่วมจะได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามผู้ประกอบการที่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายฉัตรชัย กล่าวอีกว่าการให้เจ้าหน้าที่ดูแลตลาดโดยตรงนั้นจำเป็นต้องมีระยะห่างของการดูแลแต่ให้ อส.ชว.-ตลาดสด ดูแลจะทำให้เข้าถึงได้มากขึ้นโดยยังจะทำให้เกิดการดูแลได้อย่างสม่ำเสมอได้ประสิทธิภาพที่ดี ผู้บริโภคก็จะได้รับรู้ด้วยว่าได้รับความเป็นธรรมจากการชั่งตวงวัดอยู่เป็นประจำ กรณีการร้องเรียนมักจะเป็นน้ำหนักไม่ตรงกับการซื้อขายโดยเฉพาะเครื่องชั่งสปริงที่ใช้กันมากในตลาดสด ดังนั้นโครงการสามารถแก้ไขจุดอ่อนตรงนี้ได้โดยผู้เข้ารับการอบรมก็เป็นเจ้าหน้าที่ประจำตลาดอยู่แล้วซึ่งสามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอหากพบไม่ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดเพื่อตรวจสอบและหากพบไม่ถูกต้องก็ตรวจยึดและรอทำลายต่อไป กระนั้นเครื่องชั่งมี 2 ประเภทคือผ่านการรับรองของเจ้าหน้าที่มีเครื่องหมายสติ๊กเกอร์ถูกต้องเมื่อใช้งานไปแล้วก็จะมีการเสื่อมสภาพไปตามปกติซึ่งจะมีการตรวจสอบ และอีกประเภทคือไม่ผ่านการรับรองซึ่งไม่สามารถใช้เพื่อการซื้อขายได้แต่อาจใช้ส่วนตัวหรือชั่งส่วนผสมภายใน ซึ่งสภาพที่เห็นมีหลากหลาย เช่น เข็มต้นไม่ตรงเลขศูนย์ เป็นต้น กรณีนี้สามารถใช้เครื่องชั่งกลางได้แต่ห้ามใช้เพื่อซื้อขายแก่ผู้บริโภคโดยโทษสูงสุดคือตรวจยึดแต่ถ้าไปแก้ไขดัดแปลงก็มีโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 270 ซึ่งมีโทษหนักได้เช่นกันต่อไป//////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ