สมาคมกีฬาฯลงนามร่วมพัฒนากีฬาให้โดดเด่น

แชร์ข่าว

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนสหศาสตร์ ลงนามการร่วมกันพัฒนากีฬาให้โดดเด่นเพื่อเป็นตัวแทนเชียงรายอนาคต

เมื่อวันที่10 มกราคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ ด้านกีฬา และด้านคุณภาพชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ระหว่างเทศบาลนครเชียงราย กับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา ที่ อาคารเทิดพระเกีรยติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

การลงนามมีหลายฝ่ายร่วมกันสนับสนุน  เพื่อต้องยกระดับนักกีฬาของจังหวัดเชียงราย ไปพร้อม ๆ กัน ทั้ง สำนักเขตพื้นที่การศึกษา กองการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย และอีกหลายหน่วยงาน

ซึ่งการลงนามครั้งนี้เพื่อต้องการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในด้านวิชาการกีฬา และ คุณภาพชีวิตในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในการพัฒนาคุณภาพด้านกีฬาให้ทัดเทียมกับจังหวัดอื่นๆ และผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพเข้าสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นในอนาคต

นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เป็นสิ่งที่ดีอย่างมาก ที่ทุกองค์กรเห็นถึงความสำคัญด้านกีฬา และมาร่วมกันลงนามในวันนี้ เพื่อร่วมกันพัฒนาเยาวชนให้เก่งเรื่องกีฬา ที่ผ่านมาทางสมาคมกีฬาฯ ซึ่งดูแลทางด้านเทคนิคกีฬา ของการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ซึ่งได้กระตุ้นให้ตัวแทนนักกีฬาของจังหวัดเชียรายทำเต็มที่ จนทำให้จังหวัดเชียงราย อยู่ในอันดับที่ 5 ของประเทศไทย โดยขยับขึ้นมาจากครั้งก่อนที่ได้อันดับที่ 43  การลงนามครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่ดี ที่จะมาร่วมกันทำให้เยาวชนนั้นมีความเก่งด้านกีฬามากขึ้น เพราะได้รับการสนับสนุนจาก เทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ทางเทศบาลนครเชียงรายพร้อมสนับสุนเรื่องกีฬาสำหรับเยาวชนเต็มที่ เมื่อมีการลงนามแล้ว ก็พร้อมให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เลือกความถนัดด้านกีฬา เพื่อเข้ามาฝึกซ้อม ที่มีผู้ฝึกสอน และสถานที่ที่ดี จนพัฒนาเข้ามาเป็นนักกีฬาระดับมืออาชีพได้ และที่สำคัญทางเทศบาลนครเชียงราย มีความพร้อมเรื่องสถานที่ ที่มีโรงเรียนในสังกัดถึง 8 โรงเรียน

นายประพันธ์ ทรรศนียากร ผู้จัดการโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา กล่าวยอมรับว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และเทศบาลนครเชียงราย ร่วมในการสนับสนุนกีฬา เพราะทางโรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา มีนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ ที่มีความถนัดด้านกีฬาอยู่มาก และหากมีการฝึกฝน และพัฒนาไปในอนาคตอย่างถูกวิธี จะทำให้มีกลุ่มนักกีฬามากขึ้นในอนาคต

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ