เลือกประกันสังคมที่ศรีบุรินทร์ ดีอย่างไร ???

แชร์ข่าว

✔ ตรวจสุขภาพไม่มีค่าใช้จ่าย ( ตามสิทธิ์ของผู้ประกันตน )

✔ ทันตกรรมไม่ต้องสำรองจ่าย

✔ มีแพทย์เฉพาะทางหลายสาขา

✔ ห้องพักพิเศษเดี่ยว และห้องพักรวม 6 เตียง กว้างขวาง

สะดวกสบาย

✔ ไม่มีค่าใช้จ่ายนอกเวลา

✔ การบริการแบบ One Stop Service ณ อาคารการุญเวช

?เริ่มเปลี่ยนสิทธิ์ประกันสังคมประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 2561 – 31 มี.ค. 2562


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ