ไฟฟ้าภูมิภาคเตรียมความระบบไฟช่วงปีใหม่24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมด้านระบบไฟฟ้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อวันที่28 ธันวาคม2561 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA เปิดเผยว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ พร้อมเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าเพื่อให้บริการประชาชนตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 โดยดำเนินการดังนี้ 1. จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้า 2. ดูแลบำรุงรักษา ตรวจสอบแก้ไขจุดเสี่ยงในระบบไฟฟ้า 3. เตรียมความพร้อมในด้านพัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเครื่องมือสื่อสารให้มีความพร้อมใช้อยู่ตลอดเวลา4. เตรียมความพร้อมศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานสั่งการหลักในภาพรวม

ทั้งนี้ ก่อนออกเดินทางในช่วงวันหยุด PEA แนะประชาชนตรวจสอบปลั๊กไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ เมื่อพบอุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข   หากปล่อยทิ้งไว้จะเกิดอันตรายได้และควรปิดสวิทช์ไฟ ปลดปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าและสับคัตเอาท์ที่แผงสวิตช์ลงให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและปิดเตาแก๊สให้เรียบร้อย      หากประชาชนพบเห็นระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุด อย่าเข้าใกล้เพราะอาจเกิดอันตรายได้ ให้รีบแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือที่สายด่วน โทร.1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ