ประกาศวาระแก้ไขภัยหนาวไฟป่าหมอกควันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่62

แชร์ข่าว

ประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงรายในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งการลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2562 เพื่อกระตุ้นเตือนประชาชาชนและเจ้าหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎที่ตั้งขึ้น เน้นไปที่เฝ้าระวังการลักลอบเผาจนเกิดหมอกควันและเกิดผลกระทบกับประชาชน

เมื่อวันที่27ธันวาคม2561 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประกาศประกาศเป็นวาระจังหวัดเชียงรายในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟป่าและหมอกควัน และอบัติเหตุทางถนน ปี2561-2562 วันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2561 การระดมพลกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 พร้อมเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหกตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2562 ที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีส่วนราชการ ภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 3,000คน ทั้งนี้การประกาศวาระจังหวัดนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ทั้งกำลังพล และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในช่วงแรกจะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจและขอความร่วมมือ ซึ่งเน้นไปที่การเฝ้าระวังไฟป่าและหมอกควัน ขณะที่เรื่องภัยหนาวนั้นจะเน้นไปที่การให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบภัยในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน ทั้งนี้ยังได้อ่านสารจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2562

พร้อมกันนี้ได้ตรวจเครื่องมือและการเตรียมความของกำลังพล ทั้งในเรื่องการเตรียมการเข้าควบคุมไฟป่า การลดอุบัติเหตุทางถนน การใช้อุปกรณ์ทุกอย่างของเจ้าหน้าที่ และจัดกำลังเข้าประจำตามพื้นที่เสี่ยงภัยที่อากจเกิดไฟป่ารวมทั้งการช่วยเหลืออุบัติเหตุทางถนน

ทั้งนี้การแก้ไขปัญหา หมอกควันไฟป่า จะเริ่มเน้นหนักตั้งแต่ช่วงนี้เป็นตันไปจนถึงเดือน พฤษภาคม 2562 เนื่องจาก เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวและผ่านเข้าไปสู่ฤดูร้อน จะเกิดภาวะอากาศแห้ง จนทำให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นได้ง่าย ทั้งเกิดจากความตั้งใจของมนุษย์ หรือไม่ตั้งใจก็ตาม เจ้าหน้าที่ต้องมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตลอดเวลา พร้อมสำรวจจุดเสี่ยงการเกิดไฟป่า การทำแผนที่การเข้าถึงจุดหมายให้เร็วที่สุด และการใช้กำลังให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การดำเนินการถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพราะเมื่อถึงเวลาที่เกิดภาวะนั้นจริงก็สามารถปฎิบัติได้ทันที และในช่วงเเดือนมกราคม2562 ทางจังหวัดเชียงรายจะเน้นย้ำในเรื่องหมอกควันอีกครั้ง นั้นคือการประกาศห้ามเผาโดยเด็ดขาด เพื่อป้องกันหมอกควันที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจังหวัดเชียงรายประสบความสำเร็จมาแล้วในเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ในปีที่ผ่านมา นั้นคือการเกิดไฟป่าและหมอกควันแทบไม่มีเกิดขึ้นเลยในช่วงประกาศห้ามเผา ดังนั้นความพร้อมคือสิ่งสำคัญ

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ร่วมกันปล่อยขบวนรถรณรงค์แก้ไขไฟป่า และลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี พระอาจารย์พบโชค ติสสะวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ประพรมน้ำมนต์ให้กับเจ้าหน้าที่การปฎิบัติงานในช่วงวันหยุดยาวช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 

ทั้งนี้ให้มีการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรอย่างเข้มงวด และยังจัดกำลังเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจามเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย และการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ หากเกิดเหตุต่าง ๆ ก็สามารถช่วยเหลือได้ทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ปีที่ผ่านมาในช่วงเดียวกันนี้ ที่จังหวัดเชียงราย เกิดอุบัติเหตุ 81 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 82 คน เสียชีวิต 4 ราย ซึ่งอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุราแล้วขับรถ รถจักรยานยนต์เกืดอุบัติเหตุมากที่สุด/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ