ครูบาอริยชาติร่วมเทศบาลนครเชียงรายค้นหาคนเก่งมอบทุนการศึกษา

แชร์ข่าว

พระครูบาอริยชาติ ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดโครงการเพชรล้านนาปี2 ค้นหาเด็กนักเรียนเก่งและดี มอบทุนการศึกษา ธนาคารออมสินร่วมสมทบทุน 3.5ล้านบาท เชื่อสร้างเด็กเก่งเด็กดี

เมื่อวันที่ 19ธันวาคม2561 พระภาวนารัตนญาณ วิ หรือ พระครูบาอริชาติ อริยจิโต เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมกันแถลงข่าว การจัดโครงการเพชรล้านนา ประจำปีการศึกษา 2561 หรือ ปีที่2   เพื่อค้นหาเด็กเก่งและเรียนดี และเป็นเด็กดี เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ทั้งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย และโรงเรียนทั่วไปในจังหวัดเชียงราย สามารถสมัครเข้าร่วมสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา พร้อมได้รับโล่ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ 

พระภาวนารัตนญาณ วิ  กล่าวว่า การแข่งขันชิงทุนการศึกษนั้น เพื่อต้องการส่งเสริมให้เด็กที่เรียนเก่ง และเด็กดี มีกำลังใจ และใฝ่ศึกษาหาความรู้ ตลอดจบการศึกษา ซึ่งในจังหวัดเชียงรายถือว่ามีเด็กที่เรียนเก่งอยู่มาก ซึ่เปรียบเสมือนเพชรที่ถูกซ่อนเอาไว้ จึงต้องการให้เด็กเหล่านี้ได้แสดงความสามารถออกมา ซึ่งสาขาวิชาที่เน้นมากที่สุดนั้น วิชาพระพุทธศาสนา  วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ  วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

ทั้งนี้ในปี 2561 ทางธนาคารออมสิน โดย นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ยังได้มอบเงินจำนวน 3,500,000 บาท ร่วมสมทบทุนในโครงการ เพื่อร่วมส่งเสริมการจัดโครงการเพชรล้านนา และในปี้นี้พิเศษ ได้เพิ่มพื้นที่ให้เด็กได้รับทุน ทั้งเชียงราย และ พะเยา และทางธนาคารออมสิน ยังมอบเงินสนับสนุนโครงการปฎิบัติธรรม “สองปันวัสสา ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” จำนวน 200,000 บาท นอกจากนี้ยังมอบเงินสนับสนุน โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนครเชียงราย งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่15 จำนวน 500,000บาท 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า โครงการเพชรล้านนา ถือว่าเป็นโครงการที่ดีอย่างมาก ปีที่ผ่านมา มีเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ได้เ้ข้าร่วมโครงการจำนวนมาก และสาสามารถสร้างกระตุ้นให้กับเด็กให้ได้รับทุน และเป็นคนดีของสังคม

โดยผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0637167698(เชียงราย) (พะเยา) 0864311955 ศูนย์ประสานงานโครงการเพชรล้านนา หรือ https://sites.google.com/view/phetlanna

/////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ