จัดงานไม้ดอกอาเซียนสีสันพรรณไม้รับนักท่องเที่ยวหนาวนี้

แชร์ข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงานไม้ดอกอาเซียนเชียงราย ภายใต้ชื่อสีสันพรรณไม้ ณ ลานกาสะลองชัยกลางสวนที่สวนไม้งามริมกกตำบลริมกกอำเมืองจังหวัดเชียงรายเชิญนักท่องเที่ยวสัมผัสไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์บนเนื้อที่25ไร่ 25ธันวาคม2561-13 มกราคม2562

เมื่อวันที่18 ธันวาคม2561 นายภาสกรบุญญลักษม์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนายเทอดเกียรติสุกใสปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพ.อ.สิงหนาทโลสุยะรองเสนาธิการมทบ.37 พ.ต.ท.สิงห์นาถนิลสุกรองผู้กำกับการจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายน.ส.ยุรีพรรณแสนใจยารองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงรายร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2018 ภายใต้ชื่อ “สีสันพรรณไม้ณลานกาสะลองชัยกลางสวน” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย 

โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 13 มกราคม 2562 ณ สวนไม้งามริมน้ำกก(ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น) ตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายบนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่โดยปีนี้นอกจากจะมีไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวแล้วยังเปิดพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตท้องถิ่นโดยจะเปิดให้บริการตลอดทั้งปีด้วยสำหรับพิธีเปิดได้กราบทูลเชิญเสด็จฯทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ สวนไม้งามริมน้ำกก

ทั้งนี้กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยพิธีเปิดพื้นที่จัดงานให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในท้องถิ่นโดยเปิดเป็นสวนสาธารณะที่แสดงอัตลักษณ์ของชาวเชียงราย “ลานกาสะลองชัย” ประติมากรรมที่ออกแบบโดยศิลปินจากขัวศิลปะการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากประเทศเมียนมามาประดิษฐานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศได้เคารพสักการะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกาดหมั้วครัวล้านนาการจัดแสดงวิถีชีวิตวัฒนธรรมล้านนาและชนเผ่าอาทิการแสดงเรือนวิถีชีวิตชนเผ่าผามภูมิปัญญาล้านนาสล่าเชียงรายถนนคนเดินการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเชียงรายขายดีเป็นต้นและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่จะเกิดขึ้นในงานครั้งนี้คือการนำแนวคิด “เลิกกล่องโฟมลดพลาสติกใช้ถุงผ้า” มาใช้ในการบริหารจัดการขยะที่จะเกิดขึ้นภายในงานครั้งนี้ด้วย

การจัดงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงรายครั้งนี้นับว่ามีความพิเศษกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากในปี 2562 ประเทศไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนและจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนภายใต้แนวคิดหลัก “Advancing Partnership for Sustainability” หรือ “ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน” โดยทุกจังหวัดของไทยจะมีโอกาสได้ต้อนรับผู้มาเข้าร่วมการประชุมทั้งจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาต่างๆจึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเชียงรายและคนไทยทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีตลอดปี 2562

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ