ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และงานประเพณีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แวดเวียงเจียงฮาย

แชร์ข่าว

วัที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น.ท่านเจ้าคุณพระรัตนมุณี  เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย (รักษาการ) ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมการประชุมพิธีอัญเชิญพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์จาก9 วัด 9 อำเภอในจังหวัดเชียงราย งานประเพณีตักบาตรดอกไม้ และงานประเพณีแห่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ แวดเวียงเจียงฮาย ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชน พุทธศาสนิกน คณะศรัทธาวัด ได้กราบสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล  ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ณ ห้องประชุม วิทยาลัยสงฆ์ จังหวัดเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ