เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมกีฬาโรงเรียนเทศบาล

แชร์ข่าว

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนการแข่งขันกีฬาสีและเกมส์นันทนาการ “ฟ้าขาว เกมส์” ประจำปี 2561 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เพื่อสืบสายสัมพันธ์สร้างความสามัคคี  ความรักในหมู่คณะ ห่างไกลยาเสพติด รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน โดยเคลื่อนขบวนจากหน้าโรงเรียนเทศบาล 7 ไปยังสนามกีฬาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ