โตโยต้ามอบทุนการศึกษาเยาวชนปีที่14

แชร์ข่าว

มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย มอบทุนการศึกษา250ทุน ให้นักเรียนเป็นปีที่14 ติดต่อกัน พร้อมนิมนต์พระมหาสมปอง พูดให้ข้อคิดกับผู้รับทุน

 เมื่อวันที่14 ธันวาคม2561 รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานกรรมการมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้อง นำคณะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในเขต 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ทาง มฟล.โดยสำนักศิลปศาสตร์ มฟล.ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดให้มีพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเยาวชนไทยในวันพรุ่งนี้ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2561 โดยก่อนมอบทุนการศึกษาได้มีกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจโดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังให้เยาวชนได้ข้อคิดแก่ผู้รับทุนทั้งหมด

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า การสนับสนุนจากมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทยถือว่ามีขึ้นเป็นครั้งที่ 14 แล้ว ซึ่งถือว่ามีความต่อเนื่องและถือเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนนักศึกษาที่เรียนดีได้มีโอกาสเข้าถึงการเรยนการสอนและมีโอกาสได้เรียนในระดับที่สูงขึ้นได้ ดังนั้นทาง มฟล.จึงได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเพื่อจะได้ร่วมกันเพื่อสร้างเยาวชนให้กับบ้านเมืองและคาดหวังว่าเยาวชนไทยจะได้รับการสนับสนุนเช่นนี้ต่อไปทุกปี

ดร.วิลาวัณย์ จำปาแก้ว ผู้อำนวยการโครงการเยาชนไทยในวันพรุ่งนี้ได้นำนักเรียนและนักศึกษาตามโครงการรับมอบทุน ประกอบไปด้วยทุนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นทุนละ 5,000 บาทจำนวน 108 ทุน นักเรียนระดมมัธยมศึกษาตอนปลายทุนละ 5,000 บาทจำนวน 133 ทุน และนักศึกษา มฟล.ทุนละ 25,000 บาทจำนวน 9 ทุน รวมทั้งหมด 250 ทุน รวมเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 1,430,000 บาท 

สำหรับโครงการเยาวไทยในวันพรุ่งนี้นั้นเป็นการดำเนินการในลักษณะกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งการมอบทุนการศึกษาดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมในโครงการ โดยปัจจุบันโครงการยังมีกิจกรรมอาสาสมัรเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวในจังหวัดต่างๆ ดังกล่าวอีกโดยมีครูอาสาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 77 คน กระจายอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ ใน 17 จังหวัดรวม 29 อำเภอ////
แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ