มฟล.-อินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ AASIC ครั้งที่ 6 

แชร์ข่าว

มฟล.- อินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ The 6th Asian Academic Society International Conference หรือ AASIC ครั้งที่

 

เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย สมาคมนักเรียนอินโดนีเซียในประเทศไทย พร้อม คณาจารย์ นักศึกษาชาวอินโดนีเชีย มฟล. จัดงาน The 6th Asian Academic Society International Conference (AASIC ครั้งที่ 6) ที่ มฟล. จังหวัดเชียงราย วัตถุประสงค์ของการจัดงานประชุมเพื่อเป็นเวทีสำหรับสถาบันการศึกษาประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แบ่งปันประสบการณ์และความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม การบริการสุขภาพ และมนุษยศาสตร์ โดยในปีนี้ AASIC จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation, and Globalization” เพื่อความเข้าใจรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลก

รศ. ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน โดยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับแลกเปลี่ยนความรู้ รวมทั้งนำเสนอการรับรู้สภาวการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลกในปัจจุบัน ตลอดจนการให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสังคมที่ยั่งยืนและการมีสุขภาพที่ดี

การจัดงานครั้งนี้ Emeritus Professor Alberto Gomes จาก La-Trobe University ประเทศออสเตรเลีย และ Director of Dialogue, Empathic Engagement, and Peacebuilding (DEEP) Network ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ “A Transformative Community: Asia in Dynamism, Innovation and Globalisation” รวมถึงการร่วมเสวนาหัวข้อดังกล่าวโดย รศ. ดร. วาสนา วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Dr. Yunardi Yusuf อดีตผู้ช่วยทูตด้านการศึกษาและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียในประเทศไทยและอาจารย์ผู้สอนด้านวิศวกรรม Syiah Kuala University รวมถึง พลโท ศ. เกียรติคุณ นพ. นพดล วรอุไร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และ ดร. ชัชญา ยศสุวรรณ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอปากเปล่าใน 4 หัวข้อย่อย ได้แก่ Advancing Health and Eradicating Diseases; Re-Emerging Power and Empowering Society; Technology and Science on the Move; and Boosting Quality and Assuring Effectivity อีกทั้ง คณาจารย์และนักศึกษาชาวอินโดนีเซียได้จัดงานคืนวัฒนธรรมอินโดนีเชียขึ้น เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอินโดนีเซีย ผ่านการแสดงทางวัฒนธรรมและอาหารด้วย

AASIC จะดำเนินการจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี AASIC ก่อตั้งโดยสมาคมนักเรียนชาวอินโดนีเซียในต่างประเทศ (PERMITHA) โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย 

////


แชร์ข่าว

ข่าวอื่นๆ